emailadres wachtwoord

TSO & BSO

Tussenschoolse opvang (TSO)
- overblijven op school
De Linde heeft geen continurooster en de kinderen hebben tussen de middag dus even vrij om thuis of op school een broodje te eten. Op onze school kunnen kinderen dus tussen de middag overblijven. Veel kinderen gaan naar de TSO (tussenschoolse opvang) en het is daarom een gezellige boel. Overblijven gebeurt in de hal en bij mooi weer eten we lekker buiten. Na het eten is er tijd om vrij te spelen op het schoolplein, of om lekker te knutselen binnen. Het overblijven wordt verzorgd door vrijwilligers; het TSO-team. Dit bestaat uit een tweetal coördinatoren en een groep ouders-vrijwilligers. De kosten voor het overblijven bedragen €1,75 per kind en per keer. Vanaf het 3e kind uit één gezin hoeft niet meer betaald te worden. Elke woensdag tussen 08:15 en 08:30 kunnen overblijfbonnen gekocht worden in de hal van de school.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u dit schooljaar terecht bij: 
- Ellen Jager (Financiële zaken); 0636267676
- Wendy Klunder (Algemene zaken); 0618395422
Email: tsolinde@obsdelindeharen.nl.

Graag even denken om het volgende:
  • De kinderen nemen zelf goed verpakt eten en drinken mee
  • Graag geen snoep of frisdrank meegeven
  • Als een kind een dieet volgt of allergie(ën) heeft, graag doorgeven
  • Bij warm weer kan drinken dat bederf gevoelig is in de koelkast gezet worden.
  • We proberen zo veel mogelijk groot en klein samen te laten spelen. Rust, veiligheid en gezelligheid staan voorop;
Het overblijven is, zoals hierboven opgemerkt, mogelijk door de inzet van ouders. Uw bijdrage als ouder aan de TSO is altijd welkom. U krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Graag dan mailen naar tsolinde@obsdelindeharen.nl

Buitenschoolse opvang (BSO)In Haren zijn meerdere Kinderopvang centra gevestigd. De meeste kinderen van de Linde gaan voor BSO naar Stichting Kinderopvang Haren (SKH). SKH, en de meeste andere BSO's halen de kinderen op bij de Linde na schooltijd.

Andere kinderopvangcentra zijn:
- BSO Harlekijn; www.kdvharlekijn.nl
- BSO Pido; www.pido.nl