emailadres wachtwoord

Snappet: Tabletles OBS De Linde Haren

OBS De Linde start met tablets in de klas: Zelfcorrigerend en Adaptief!
OBS De Linde is gestart in de groepen 5 t/m 8 met de tablets van Snappet!.Snappet is het grootste digitale onderwijsplatform van Nederland. Het daagt elk kind uit om zich optimaal te ontwikkelen. Uit onderzoek is gebleken dat dit programma leidt tot betere leerresultaten.
Bij het maken van de opdrachten krijgen de kinderen direct feedback op het antwoord. Dit geeft de leerling de mogelijkheid om zijn/haarfouten te verbeteren. Directe feedback is voor de ontwikkeling van grootbelang. Ook wordt de moeilijkheid van de opdracht continu aangepast aan het niveau van de leerlingen. Zo werkt ieder kind op zijn/haar eigen niveau(adaptief). Voor de  de leerkracht geeft het een goed overzicht van de ontwikkelingen van de kinderen.
Door mogelijkheden van Snappet kunnen onze leerlingen de kernvakken sneller en op een eigen niveau maken. Deze digitalisering past daarom uitstekend in onze visie van een kleinschalige professionele school, met gepersonaliseerd en kindgericht onderwijs. In deze school staat tevens de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind centraal o.a. door kanjertrainingen en profileert de school zich met het POP in school muziekprogramma. Voor meer informatie kom langs tijdens onze inloopochtenden (met koffie en knutselen!) op vrijdag 16 juni! Of kijk op onze nieuwe website www.obsdelindeharen.nl
 

Video van het 'Prokkelen'

21-06-2018
Leuk om te kijken naar dit filmpje van het 'Prokkelen' van onze leerlingen met de kinderen van de Mytylschool.

Geniet ervan

Link naar de video

Fotoalbum Sinterklaas

08-12-2017
De foto's van het bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten aan onze school staan online.

Het fotoalbum hiervan is te vinden via de button 'Foto's en Video's' rechtsboven op de openingspagina.

Geniet mee met onze kinderen....

De Dag van de Duurzaamheid

12-10-2017
Dinsdag 10 oktober 2017 was het weer de Dag van de Duurzaamheid. Reden voor de wethouderonderwijs Michiel Verbeek uit Haren om voor te lezen uit de verhalenbundel: ‘De Wereld van Voedsel’. Dit boek is speciaal geschreven door talentvollepabo-studenten en geïllustreerd door kinderen met als doel om leerlingen ingroep 1 t/m 8 bewust te maken van duurzaam eten.
Wethouder Michiel Verbeek bracht een bezoek aan groep 7/8. Na het voorlezen ontstond ereen leuke discussie over duurzaamheid. Op de vraag weten jullie watduurzaamheid inhoud, antwoordde een leerling: ‘zuinig zijn’. ‘Dit is precieswaar het om gaat dat we zuinig zijn op de natuur, milieu en elkaar. Het is goed om te zien dat kinderen al zo bewust bezig zijn met duurzaamheid.’
Speciaal voor de negende editie van deze voorleesactie verscheen een nieuwe verhalenbundel‘De Wereld van Voedsel’. Wij hebben het boek mogen ontvangen om uit voor tekunnen lezen over het thema duurzaam voedsel. Onze dank hiervoor!

MR Jaarverslag 2016/2017

04-10-2017

Het jaarverslag van de MR over het schooljaar is te downloaden van onze website: MR Jaarverslag 2016/2017.

De Linde Got Talent 2017

18-09-2017
Een foto-album van 'De Linde Got Talent' van afgelopen vrijdag staat online.

Nagenieten maar!!!

Gezellig klussen!

07-09-2017
Gezellig klussen op vrijdag 29 september om 14:00. Kids ook welkom!
We maken er weer een gezelligeklusmiddag van met koffie en lekker en lekker even de handen uit de mouwensteken.
Komen jullie ook helpen?

Op de planning staat:
-kleuterhok opruimen
-plakfolie plakken
-lindeboom op een nieuwe plek hangen
-ramen van het speellokaal van nieuwe schildering voorzien
Namens de hele OR alvastbedankt!
 

Geslaagd!

13-07-2017
Geslaagd!
Onze stagiaire Harrie Niewold  is geslaagd voor zijn MBO bedrijfsadministratief medewerker.  Hij heeft ons, als school, erg goed bijgestaan in het afgelopen schooljaar met verschillende werkzaamheden. Een prettige periode en we zijn blij dat hij zijn opleiding bij ons heeft afgerond!

Linde got talent 15 september

13-07-2017
LINDE GOT TALENT 2017
Op 15 september vindt De Linde got talent weer plaats!  Een jaarlijks teruggekeerd evenementje waarin we onze talenten op muziek  en presentatie gebied kunnen tonen. Linde Got talent is niet alleen voor onze kinderen maar ook voor ouders en  team een informele happening.  Kennismaken, uitwisselen van gedachten of gewoon gezellig kletsen over ditjes en datjes. Ook een moment om ons niet alleen als buurtschool te profileren maar tevens  als een school wat zich kenmerkt doorsamenhorigheid.
je kunt je hiervoor opgeven  voor Linde got talent via de inschrijflijst in de hal. De OR is nog op zoek naar hulp! Dus als je op vrijdagmiddag/avond wilt helpen bij dit gezellige evenement, meld je dan even bij 1 van de OR-leden of leerkrachten.
 

Gevraagd: Nieuwe peningmeester OR!

13-07-2017
OR gevraagd:Penningmeester!
 
Onze gezellige en actieve ouderraad van OBS De Linde is opzoek naar een nieuwe penningmeester. Wiesje Broekman die dit nu enige jaren, met veel plezier,doet heeft aangeven binnenkort te willen stoppen. Dit vanwege haar eigen drukke werkzaamheden.
De taken bestaan o.a. uit:
-Het bijhouden van de ontvangen ouderbijdragen;
-Maken van een jaaroverzicht van de totale opbrengsten/kosten
-Het betalen van facturen van bv schoolreis enz.
De OR vergadert om de 6 weken. Tevens ben je betrokken bij school oa met het sinterklaasfeest, kleuterfeest, schoolreisje enz.
Wil jij graag betrokken worden bij de school en de kinderen, neem contact op met Bert Beukema  (06-52043486, b.beukema@stichtingbaasis.nl

Oproep Nieuw MR lid OBS De Linde Haren.

13-07-2017
Oproep Nieuw MR lid OBS De Linde Haren.

Voor de MRvan OBS De Linde zijn we op zoek naar een ouder die in het volgende schooljaar2017/2018 plaats wil nemen in de oudergeleding. Er is één vacature.
Arnold Dunning (voorzitter) zal gaan aftreden en is dus na de zomervakantie niet herkiesbaar.
Wewillen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dus lijkthet u wat om mee te denken en het beleid van de school kritisch te volgen, geefu dan nu alvast op!
Dit kan tot en met 15 juli 2017. Mocht u vragen hebben over de MR dan kunt udeze via e- mail stellen: b.beukema@stichtingbaasis.nl of spreek een vanonze leden aan.
Tijdensde jaarvergadering in oktober worden de nieuwe leden verkozen.
De huidigeMR-oudergeleding bestaat uit: Arnold Dunning en Mieke Nieborg-De Jong. 
DeMedezeggenschapsraad
DeMedezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen, te weten: de oudergeleding ende personeel geleding.
De oudergeledingin de MR vertegenwoordigt ouders!
Demedezeggenschapsraad op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin oudersen personeelsleden meepraten en meebeslissen over het schoolbeleid.
Ouders diewillen meedenken, c.q. instemmen over allerlei schoolzaken kunnen dit doen alslid van de Medezeggenschapsraad.
De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringenin het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de veiligheidop school, sponsoring of de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in hetonderwijs en bij andere activiteiten.
De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer één keer in de zes weken. Deze vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. Mocht u interesse hebben en graag eerst een keer willen aanschuiven vraag dan gerust naar de data voor het komende jaar. Deze data zal spoedig bekend gemaakt worden!

MR OBS De Linde Haren.