emailadres wachtwoord

Professioneel en in ontwikkeling

De Linde heeft een stabiel en ervaren docenten team, dat zich voor de volle 100% inzet en bereid is tot persoonlijk contact, en met hun eigen sterke kwaliteiten veel te bieden heeft. Ook is er sportonderwijs van een professionele gymleraar. Dat we in goede ontwikkeling zijn, heeft het afgelopen schooljaar voor een bovengemiddeld eindresultaat gezorgd. De school gaat mee met de digitale ontwikkeling. Zo is deze website net gelanceerd, wordt er regelmatig wat op onze Facebook pagina gepost, heeft iedere klas een digibord en gebruiken we de klasbord app voor alle groepen.

Borgen van onderwijskwaliteitDe Linde werkt met het kwaliteitssysteem: WMK Digitaal (Werken met Kwaliteit). Hiermee meet de school systematisch de tevredenheid van ouders, leerlingen en personeel. Met de uitkomsten van deze onderzoeken wordt rekening gehouden in het beleid van de organisatie.
 
Voor een analyse op school en bovenschools niveau gebruiken we het programma DrieDee online van het CEDIN. Daarnaast vindt er de CITO trendanalyse plaats voor zowel de Entreetoetsen als de Eindtoets. Door middel van groepsbesprekingen vindt de analyse plaats op groepsniveau. De uitdaging voor de komende jaren ligt in de verdere uitbouw van de PDCA-circle. Een continuüm van planning, handeling, controle, analyse en bijstelling van het handelen.

Continu verbeteren van onderwijsprocessenHet team van De Linde heeft diepgaand nagedacht over de ontwikkeling die zij (en de afzonderlijke leerkrachten) willen door maken. Daarbij houden we de volgende opvattingen en doelen in het oog:
Onze leerkrachten verschillen van elkaar. Deze diversiteit in een schoolteam zorgt voor eigenheid, dynamiek en geeft kansen voor ontwikkeling. Belangrijk blijft de kwaliteit van lesgeven.We bekwamen ons hier structureel in via het “Actieve Directe Instructie Model: voorkennis ophalen, doelen stellen, instructie geven, leerlingen actief betrekken bij de les, voldoende leertijd weten te realiseren voor alle leerlingen en tot slot een gezamenlijk afsluiting.
Binnen dit model gaan we ook effectief om met verschillenen het afstemmen van het onderwijs op specifieke groepen leerlingen. Dit vraagt om een onderzoekende houding van medewerkers en houding waarbij het onderzoeken en continu verbeteren van onderwijsprocessen centraal staat.
Dit kan alleen in een veilige professionele cultuur. De wil om zich blijvend te ontwikkelen behoort tot een professionele attitude van de leerkracht en dus van onze school.

Dit is onze ambitie!