emailadres wachtwoord

Ouderparticipatie

De Linde bezit een bijzonder aantal enthousiaste ouders. We hebben ouders die deel uitmaken van de Ouderraad, Medezeggenschapsraad, PR commissie en Creacie (de creatieve commissie) of actief zijn bij de TSO. Daarnaast zijn er ook ouders die op een andere manier bijdragen, bijvoorbeeld door extra lessen te geven aan kinderen die een bredere oriƫntatie
aankunnen, bijvoorbeeld Engels of het werk uit de levelboxen.

Mocht je op welke manier dan ook je steentje te willen bijdragen aan de uitstraling van de school, activiteiten organiseren of het ondersteunen van de docenten, maak dit dan kenbaar bij de docent of onze unit-coordinator Bert Beukema: b.beukema@stichtingbaasis.nl