emailadres wachtwoord

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten. Ze hebben een adviserende en instemmende taak die bijdraagt aan het optimaal functioneren van de school.

Vergaderdata voor de MR van de Linde in 2018:
  • 22 februari
  • 19 april
  • 14 juni 
Wie zit er in de MR?
De MR bestaat uit ouders en leerkrachten afkomstig OBS Brinkschool en OBS De Linde. Arnold Dunning is voorzitter (OBS De Linde)

Leerkrachten in MR:
Ineke Rijpstra namens het team van de Brinkschool.
Johan de Jong namens het team van de Linde.

Ouderleden in MR:
- Astrid Kloosterman (De Brinkschool)
- Annette Houterman (De Brinkschool)
- Mieke Nieborg (OBS De Linde)

Download hier het MR jaarverslag: MR jaarverslag 2016/2017.