emailadres wachtwoord

Kleinschalige buurtschool


Kleinschaligheid
De Linde is een kleine school met leerlingen uit alle buurten rondom de school. Het is een school waar de leerlingen elkaar kennen. De soms nog wat bange kleutertjes worden warm omarmd door de oudere leerlingen en ook met activiteiten wordt er goed om elkaar gedacht. Het is een school waar de ouders, leerkrachten en leerlingen elkaar kennen en daardoor een gezellige en gemoedelijke sfeer teweeg brengt.

Kanjerschool

De Linde doet mee met kanjer training. De training is geïntegreerd in de dagelijkse les. Zo leren kinderen elkaar bijvoorbeeld aan te spreken op hun gedrag en niet op wie ze zijn. Het vergroot het sociaal welbevinden en gevoel van veiligheid van de leerlingen en leert de kinderen de verschillen in elkaar waarderen.

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Het is een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en streven de volgende doelen na:
  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 
De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi als effectief volgens goede aanwijzingen bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. De Kanjertraining is meer dan alleen een methode, het vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. Gaat er dan nooit meer iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. Regelmatig horen we dat kinderen zich veilig voelen op school, dat ouders serieus worden genomen en de leerkrachten ruimte krijgen voor lesgeven. Lees meer op Kanjertraining.nl

Midden in de Maatschappij
Obs De Linde is een school die midden in de samenleving staat en wil staan. Dit betekent dat we activiteiten ontplooien die bijdragen aan wederzijds respect, fatsoenlijk burgerschap en het begrip voor anderen verhogen. Dit uit zich onder andere door de samenwerking met verschillende buurscholen. Een aantal kinderen van de VISIO-school komt jaarlijks met onze kinderen de Sint Maarten viering samen beleven. Hierbij wordt er samen muziek gemaakt en opgetreden voor ouders. Een hele belevenis voor de kinderen.

De Leerlingen van groep 7&8 doen jaarlijks mee met de Prokkel van de Johan Friso Mytylschool in Haren. Dit is een prikkelende ontmoeting tussen kinderen mét en zonder een  beperking. Dit draagt bij aan een beter begrip van kinderen met een (meervoudige) beperking en de leerlingen leren beter omgaan met mensen  met een beperking. Dit kan in het begin even schrikken zijn, maar werkt altijd zeer positief door op de algemene ontwikkeling van een kind. Activiteiten die worden gedaan tijdens de Prokkel zijn o.a. rolstoeldansen, rolstoelhockey, samen zwemmen, BIMmen (beleven in muziek), hapjes maken, razende reporter zijn en nog veel meer.

Juist die maatschappelijke betrokkenheid heeft De Linde hoog in het vaandel staan. Er zijn regelmatig stagiaires van verschillende scholen zoals de PABO, MBO welzijn, MBO administratief en natuurlijk de snuffelstages van ex-leerlingen van de Linde. Tevens bezoekt de bovenbouw van de Linde ook altijd een aantal verschillende scholen voor het voortgezet onderwijs. Harens Lyceum, Montessori Lyceum Groningen, AOC Terra Eelde en het Maartens college.

Obs de Linde is een school die staat dus voor een brede, maatschappelijke, cognitieve, kunstzinnige en sportieve ontwikkeling. Dit uit zich onder meer door goede resultaten op de centrale eindtoets, veel muzikale aandacht voor de verschillende vieringen, sportactiviteiten, museumbezoeken, bibliotheekbezoeken, bezoek aan symfonieorkesten, djembé-lessen op school, het jaarlijkse koffieconcert, toneellessen, aandacht voor burgerschap middels interactie met verschillende buurscholen en zo voort.

Wilt u uw kind ook een brede, maatschappelijk bewuste ontwikkeling bieden, is De Linde de uitgelezen school voor u!