emailadres wachtwoord

Groep 7/8

De klas
We zijn een enthousiaste, muzikale en sportieve groep 7&8, waarin we samen leren, samen werken en samen beleven...
Er zitten dit jaar 17 kinderen in groep 8 en 11 in groep 7.
Op maandag staat juf Roos Gardien voor de groep, de andere dagen is meester Dagmar er.

Wat ze leren
We werken in groep 7&8, net als de andere groepen in de bekende methoden voor begrijpend lezen, taal, spelling en rekenen. Ook zijn er vakken en activiteiten die specifiek in groep 7&8 worden gedaan. Wereldburgerschap en een daarbij behorend project, dat één keer per jaar wordt gekozen en uitgevoerd door groep 7&8. Voorbeelden van zo'n project zijn: Day4change, e-waste race, vroeger dichtbij en het AKZO zout-project. 

Naast Leeslink, Taal actief en Pluspunt wordt er in groep 7&8 gewerkt met de  Groove.me methode voor Engels. Dit is een moderne methode die Engels aanleert met behulp van actuele songs. Er wordt hierbij gewerkt op het touchscreen digi-bord dat in elke groep aanwezig is.  

Groep zeven doet een schriftelijk en praktisch verkeersexamen en werkt hiervoor in de methode: Jeugdverkeerskrant. Ook werkt groep 7 voor informatieverwerking de methode ZIP. Hierbij worden de studievaardigheden aangeleerd en wordt er geoefend met het interpreteren van tabellen, grafieken, woordenboeken en kaarten. Dit wordt vaak als huiswerk meegegeven. 
Ook groep 8 heeft wekelijks (maak)huiswerk. Daarnaast moet er natuurlijk thuis worden geleerd voor de toetsen. Voor aardrijkskunde en geschiedenis gebruiken we de methode Meander en Brandaan. Dit zijn aantrekkelijke methoden met interactieve elementen die op het digibord worden aangeboden. De verwerking vindt plaats in het werkboek. 

Ook doet groep 8 heeft een schriftelijk en praktisch EHBO-examen en oefent hiervoor één keer per week gedurende een half jaar met een vakleerkracht. Als ze hiervoor slagen, krijgen ze een EHBO-certificaat die 2 jaar geldig is. .

Kunstzinnige vormingNaast de cognitieve vakken wordt er in de bovenbouw van De Linde ook veel aandacht besteed aan de kunstzinnige vorming. Dit doen we bijvoorbeeld middels verschillende (muziek)activiteiten zoals een bezoek aan het NNO (Noord Nederlands symfonie-orkest), de opening van de kinderboekenweek, het  jaarlijkse Linde's got talent, georganiseerd door onze enthousiaste en actieve ouderraad en het jaarlijkse koffieconcert op zondagochtend, door meester Dagmar. Pop In De School is een muziekprogramma dat we dit schooljaar zijn gestart, waarbij alle leerlingen uit de midden en bovenbouw wekelijks les krijgen van de artiest-studenten van het KTM (MBO kunst theater en media). Elk kind zit wekelijks een uur achter een pop-instrument en krijgt groepslessen in kleine groepjes van zeven leerlingen. De mogelijkheden zijn: Keyboard, drums, gitaar en zang. Na een aantal maanden worden de instrumenten samengevoegd tot twee grote bands en starten de bandlessen. Het geheel wordt uitgevoerd in twee optredens: het Linde Popfeest en de scholen-battle. In de scholen-battle wordt gestreden met een andere school waar ook het PIDS wordt gedaan, dit jaar de Boerhaaveschool te Groningen.

Tijdens de handvaardigheidslessen maken we vaak gebruik van vakoverstijgende opdrachten en thema's. Hierbij wordt techniek regelmatig geïntegreerd met handvaardigheid. Hierbij kan je denken aan het ontwerpen, bouwen en testen van een ballonauto, een knikkerbaan, een elektrodoos, een vlieger of een raket-installatie. Naast techniek worden ook schilder- en tekentechnieken geïntegreerd. Tevens heeft de Linde een "Crea cie" commissie die regelmatig handvaardigheid activiteiten organiseert. Hierbij kan je denken aan traditionele vilt-technieken, breien, naaien, en nog veel meer.

Sportieve talentjesOok dansen we regelmatig in de groep. Soms worden er ook sport- of danslessen georganiseerd door leerlingen zelf, die mogen ze dan in de gymlessen aan de andere leerlingen leren of voordoen. Deze gymlessen worden natuurlijk verzorgd door de vakleerkracht Eddy Doesburg.

Ook de sportieve activiteiten zijn voor groep 7&8 belangrijk. Naast de jaarlijkse sportdag, is er een basketbaltoernooi waar we al drie bekers hebben gewonnen! Ook is er een voetbaltoernooi, waar we afgelopen jaar in de regio-finale stonden en hebben we dit jaar de tweede plaats behaald bij het schoolschaakkampioenschap in Haren. Er worden door de sportcoaches in Haren extra activiteiten uitgevoerd zoals beachsports, een bosloop in de Appélbergen, workshops karate, en nog veel meer.

Sociale ontwikkeling
Voor de sociale ontwikkeling gebruiken we de methode Kanjer training. Hierin worden kinderen bewust gemaakt van hun karakter en daarbij behorende eigenschappen. Respect voor anderen, vertrouwen en jezelf durven zijn staan hierbij centraal.

Daarnaast  doen we mee aan de Prokkel van de Johan Friso Mytylschool in Haren. Dit is een prikkelende ontmoeting tussen kinderen met een meervoudige beperking en reguliere kinderen. Een erg leerzame, normaliserende en sociaal invoelende activiteit, dat bijdraagt aan wederzijds begrip

GodsdienstGodsdienst en HVO (humanistisch vormend onderwijs) wordt gegeven door vakleerkrachten in groep 7&8. Jolanda is de juf voor HVO en Angelica is de juf voor de godsdienstlessen. Hier komen verschillende godsdiensten aan de orde en brengen de kinderen o.a. een bezoek aan de Sint Nicolaas kerk in Haren. Verder werkt juf Angelica met veel verschillende werkvormen zoals een muurkrant, toneel, powerpoint, etc.

Vieringen & kampWe besteden in groep 7&8 op de Linde ook veel aandacht aan vieringen. Een jaarlijks kerstkoor, kerstknutselochtenden en het kerstdiner, waar iedereen prachtig aangekleed op school verschijnt. Sint Maarten viering waarbij gezongen en gemusiceerd wordt samen met de buurschool VISIO, het paasontbijt, het schoolontbijt, de koningsspelen op het plein en het zomerfeest zijn voorbeelden van onze aandacht voor vieringen. 

We gaan drie dagen met de hele klas op schoolkamp in een kampeerboerderij.  Ameland en Drouwen zijn favoriet. 

Klaar voor het middelbaar onderwijs!Groep 8 doet een afscheidsmusical, een afscheidsactiviteit (survival bijv.) en een afscheidsavond op school, waarbij we aan ouders laten zien wat we zoal hebben geleerd en gedaan. Ook hebben we elk jaar een verbindend klassenfeest op school. Dat kan mooi in onze grote centrale hal. Deze wordt ook gebruikt voor vieringen en optredens. 
De leerlingen van groep acht worden op de laatste schooldag uitgezwaaid door de andere groepen van De Linde. Vaak is dit met een activiteit op het schoolplein, de laatste 2 jaren was dit een schuimparty.

Naast al deze activiteiten werkt elk kind in groep 7&8 natuurlijk naar een bij zijn of haar passend niveau, zodat ze op een geschikte school kunnen instromen na het afronden van de basisschool. Het advies verloopt in deze groep al jaren soepel en altijd in samenwerking en goed overleg met ouders/verzorgers. Door de uitgebreide entreetoets en een leerkracht die twee jaar meegroeit met groep acht, wordt er gedegen en realistisch advies gegeven, waar ouders ook volledig achter kunnen staan. Hierdoor is de afstroom in de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs, bij kinderen van de Linde zeer laag.

Tevens wordt er door de groepsleerkracht, waar nodig, na schooltijd, bijles gegeven. Dit om uw kind dat extra stukje aandacht te kunnen geven dat het nodig heeft om te komen waar het zijn wil, zodat een ieder naar een school kan die bij hem of haar past en zijn of haar voorkeur heeft.
Voor het advies worden scores vanaf groep 6 meegenomen in de overweging en wordt tevens gekeken naar wie het kind is en wat hij of zij zelf wil. Altijd in samenwerking en goed overleg met ouders/verzorgers, want die kennen hun kind het best!

Dus kom eens een keertje kijken in onze fantastische klas!

Groepsnieuws

Welkom op onze vernieuwde website!

01-08-2015
We hebben onze website helemaal vernieuwd.

De nieuwe website maakt gebruik van SamenSchool. Dat is een website systeem dat zich  speciaal richt op het basisonderwijs.

We nodigen je uit om de website eens rustig door te kijken. Op zoek te gaan naar alle nieuwe mogelijkheden en leuke nieuwtjes.
Veel lees en kijk plezier!