emailadres wachtwoord

Groep 3/4

De klasGroep 3/4 bestaat dit jaar uit 28 erg leuke kinderen. Er zitten 16 leerlingen in groep 3 en 12 kinderen in groep 4. Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Monique de verantwoordelijke leerkracht voor groep 3/4 en op donderdag en vrijdag is dit juf Resa. 
 
Deze groep heeft het geluk dat ze veel hulp hebben. Twee stagiaires; juf Sophie (LIO stagiaire van de Hanzehogeschool) op maandag en dinsdag. En op donderdag en vrijdag helpt meester Harry, stagiair van het Noorderpoortcollege (richting administratie) in Groningen.
Verder onze rotsen in de branding; Juf Stijneke en Juf Carin. Juf Stijneke heeft jarenlang lesgegeven op De Linde en mag inmiddels genieten van haar pensioen. Toch is ze wekelijks op de dinsdag- en donderdagochtend te vinden op De Linde om de docenten te ondersteunen. Juf Carin is onderwijsassistent. Zij begeleidt al jaren lang leerlingen die wat extra hulp nodig hebben. 

Ook hebben we ouders en een oma die het in hun vrije tijd leuk vinden om met leerlingen leesmeters te maken of voor creatieve bezigheden. 
 
Het lokaal van groep 3/4 is op de benedenverdieping, dichtbij het kleuterlokaal en de centrale hal. Dat betekent dat de kinderen van groep 3 af en toe nog even mogen “ kleuteren”  in groep 1/2, omdat de overstap van de kleuters naar groep 3 voor een aantal kinderen soms best een grote overgang kan zijn.

Wat ze lerenVoor de kinderen is groep 3 een spannend, maar ook een heel leuk schooljaar. Het jaar waarin ze echt leren lezen en schrijven! Leren lezen en schrijven gaat tegelijk op in groep 3. In januari kennen de kinderen alle letters van het alfabet en gaan ze verder met het leren van de klanken. Daarnaast krijgt het begrijpend lezen meer de aandacht. In groep 4 gaat de aandacht steeds meer uit naar spelling, woordenschat en begrijpend lezen.
De methodes die we in groep 3&4 gebruiken zijn onder andere: Veilig Leren Lezen, Taal Actief, Pluspunt, Estafette, leeslink, Pennenstreken en Kanjertraining.
 
De leerlingen in groep 3&4 krijgen geen huiswerk. Thuis samen lezen of voorlezen is natuurlijk altijd fijn en helpt zeker om woorden te automatiseren. De leerlingen in groep 4 kunnen in de loop van het jaar steeds meer boeken zelfstandig lezen. Dat is erg leuk om te zien!
 
Voor zowel groep 3 als 4 plannen we de lessen lezen, schrijven, spelling, woordenschat en rekenen zo veel mogelijk op de ochtenden. Op de middagen doen we dan voornamelijk de creatieve vakken & activiteiten zoals boekbesprekingen, muziek en knutselen. Op dinsdagmiddag en donderdagochtend hebben we gym van meester Eddy. Onze enthousiaste gymleerkracht!

Sociaal-emotionele ontwikkelingVoor de sociale emotionele ontwikkeling zijn we dit jaar gestart met de Kanjertraining. Deze lessen worden eveneens ’s middags gegeven. Het zijn veelal leuke en leerzame lessen waarbij ook het vak “drama” geïntegreerd wordt. Het uitspelen van bepaalde fictieve situaties of zelfs gebeurtenissen die zich daadwerkelijk hebben afgespeeld komen aan de orde.
 
Naast het vele serieuze leren is er ook regelmatig tijd voor leuke uitjes! Zo gaan we nog naar de bibliotheek en staat het schoolreisje op de planning.
 
Groep 3&4 is een hele leuke en gezellige klas. Erg enthousiast en muzikaal. Bij de eerste noten van een liedje swingt het al in de klas. Er zijn kinderen in onze klas die heel graag nog eens de beker in ontvangst willen nemen bij  “Linde’s got talent”, onze jaarlijkse talentenjacht van alle kinderen van OBS De Linde.

Groepsnieuws

Welkom op onze vernieuwde website!

01-08-2015
We hebben onze website helemaal vernieuwd.

De nieuwe website maakt gebruik van SamenSchool. Dat is een website systeem dat zich  speciaal richt op het basisonderwijs.

We nodigen je uit om de website eens rustig door te kijken. Op zoek te gaan naar alle nieuwe mogelijkheden en leuke nieuwtjes.
Veel lees en kijk plezier!