emailadres wachtwoord

Groep 1/2

De klasGroep 1 / 2   is een gezellige groep van momenteel 14 leerlingen. 7 leerlingen in groep 1 en 7 leerlingen in groep 2. In het voorjaar zullen daar nog een aantal leerlingen bij instromen, die dan vier jaar worden. In de combinatiegroep 1/ 2 wordt er veel samen gewerkt, geleerd en gespeeld. De leeftijden van deze groepen lenen zich daar erg goed voor. Toch zijn er duidelijk verschillende doelen voor deze groepen welke  hieronder nog eens specifiek worden genoemd.
Op De Linde hebben we overigens een uniek groot speelkleuterlokaal. Waardoor er veel ruimte is voor spelend leren.

Wat ze lerenIn groep 1 zijn we de eerste periode van het schooljaar voornamelijk bezig met het wennen aan de regels en routines in de klas. Ook leren we elkaar kennen en doen we veel aan groepsvorming.
We introduceren de Kanjertraining, de methode die we schoolbreed gebruiken voor sociaal-emotionele vorming. Een andere methode die we gebruiken is o.a. Schatkist en we werken veel thematisch. (Familie, seizoenen, feesten enz.) Op het gebied van rekenontwikkeling zijn we bezig met de cijfers, tellen, ordenen, meten en wegen, etc. Ook leren we op het gebied van taalontwikkeling een heleboel. Zo leren we nieuwe letters en zijn we druk met rijmen, hakken en plakken en nieuwe woorden leren. Tijdens de lessen maken we veel gebruik van coöperatieve werkvormen, zodat alle leerlingen actief zijn. Ook maken iedere week een taak en daarnaast werken we in de hoeken.  
De leerlingen van groep 2 gaan dieper in op de leesstof. In groep 2 gaan we verder met het leren van de letters. Elke week staat een letter centraal in groep 2. Bij de overgang naar groep 3 kan je kind zijn eigen naam schrijven en ‘verklanken’ en kent hij vaak al zo’n 20 letters. Sommige kinderen kunnen zelfs al woorden en zinnetjes lezen!

De kinderen leren onder andere in groep 2 het volgende:
• (letter)klanken herkennen
• vloeiend en verstaanbaar vertellen
• ‘hakken en plakken’ van korte woorden
• eigen naam schrijven
• twee of drie lettergrepen samenvoegen tot woord
• een aantal letters kennen en weten welke klank erbij hoort
• woordenschat uitbreiden

Steeds minder kleuterOudere kleuters gaan steeds beter onderscheid maken tussen henzelf en de wereld om hen heen. Waar jonge kleuters nog veel aan zijn eigen wereld denkt gaat de oudere kleuter nadenken over zichzelf en anderen. Het magische denken van jonge kleuters, waarbij fantasie en werkelijkheid in elkaar overlopen, wordt gaandeweg vervangen door concreet denken. Je zult merken dat je kind tegen het einde van groep 2 van een kleuter begint uit te groeien tot een schoolkind, al zijn de verschillen tussen kinderen ook in dit opzicht erg groot.


Groepsnieuws

Welkom op onze vernieuwde website!

01-08-2015
We hebben onze website helemaal vernieuwd.

De nieuwe website maakt gebruik van SamenSchool. Dat is een website systeem dat zich  speciaal richt op het basisonderwijs.

We nodigen je uit om de website eens rustig door te kijken. Op zoek te gaan naar alle nieuwe mogelijkheden en leuke nieuwtjes.
Veel lees en kijk plezier!